06-10-2021 – Tien PC‘s en Twintig mini PC’s

Wij kunnen niet zonder de hulp en de steun van anderen om onze doelen te bereiken. Marlies van Maren is zo’n geweldig iemand die onze Stichting Bakasso echt een warm hart toe draagt. Zij heeft ons enorm verrast door 10 pc’s – 20 mini pc’s – 2 laptops en alle bijbehorende toetsenborden en snoeren via een anonieme gever te regelen. Geen oude troep maar goed bruikbare spullen voor ons ziekenhuis en de in de toekomst te bouwen school. Zij heeft mij ook nog geholpen ze over te brengen naar onze tijdelijke opslag, waar vandaan ze over een tijdje verscheept gaan worden!