Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Stichting Bakasso (www.bakasso.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Stichting Bakasso betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Stichting Bakasso.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Stichting Bakasso berusten bij Stichting Bakasso. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Stichting Bakasso is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Stichting Bakasso, info@bakasso.nl.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verkregen door Stichting Bakasso van donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers, abonnees op onze nieuwsbrief en updates, almede bezoekers aan de website en van andere platforms van Stichting Bakasso.

Stichting Bakasso neemt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens serieus. De persoonsgegevens die u via onze site achterlaat, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Bakasso gaat vertrouwelijk met de door u verstrekte persoonsgegevens om. De door achtergelaten persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Stichting Bakasso.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bakasso?

• NAW-gegevens ((bedrijfs) naam, adres, woonplaats)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via schriftelijk en/of telefonisch contact
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Met welke doelen verwerkt Stichting Bakasso uw gegevens?

• Afhandelen van uw donatie(s) en/of schenkingen
• Verzenden van de nieuwsbrief of updates
• Telefonisch of schriftelijk contact te kunnen opnemen indien u daarom heeft verzocht
• Verantwoording over donaties en/of schenkingen (7 jaar termijn Belastingdienst)

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wbp en AVG niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Stichting Bakasso dient overeenkomstig de wettelijk vereiste termijn van de belastingdienst de overeenkomsten van donaties en of andere schenkingen 7 jaar lang te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Bakasso deelt geen persoonsgegevens met derden met uitzondering indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Stichting Bakasso gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van de door u afgegeven persoonsgegevens, wilt u inzage of uw gegevens gewijzigd, verwijderd of doorgestuurd hebben, dan kunt u dit aangeven.
U dient hiervoor een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
U kunt uw verzoek sturen naar Stichting Bakasso- Jeanne d’Arcdreef 49 |3561 SB | Utrecht of sturen via E-mail (j.schraauwers@bakasso.nl)
Wij zullen uw verzoek binnen een termijn van 4 weken afhandelen.

Links naar andere sites

Op de website van Stichting Bakasso kunnen links naar websites van samenwerkingspartners en of andere partijen zijn opgenomen. Stichting Bakasso draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan bij bezoek van deze websites de privacyverklaring te bekijken.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via (j.schraauwers@bakasso.nl).

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Bakasso behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Wij adviseren u regelmatig de privacyverklaring op wijzigingen te bekijken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 08-04-2020.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Stichting Bakasso geeft Stichting Bakasso geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Stichting Bakasso.
Stichting Bakasso kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Stichting Bakasso, de onmogelijkheid de website van Stichting Bakasso te gebruiken, uit de levering van diensten door Stichting Bakasso of het gebrek aan levering van diensten door Stichting Bakasso.

Wijzigingen op de website

De inhoud van de website van Stichting Bakasso wordt regelmatig bijgewerkt. Stichting Bakasso behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Stichting Bakasso te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2020.