Benodigd: € 137.000

Voor de afbouw van het ziekenhuis (afwerking van daken en plafonds, vloeren en aanleg elektriciteit en sanitair) is nog €67.000 nodig.

Voor de 4 verpleeggebouwen € 45.000 en voor de waterput/toren en elektriciteitsvoorziening d.m.v.  zonnepanelen nog € 25.000.

Wij kunnen alle hulp gebruiken om meer steun en naamsbekendheid voor ons project te krijgen. Dus deel de naam van onze Stichting Bakasso met zoveel mogelijk mensen.