Visie

Onze visie is om de Guineese bevolking in afgelegen gebieden te zien uitgroeien tot duurzame, zorgzame en zelfredzame gemeenschappen.

Missie

De missie van Stichting Bakasso is om de Guineese bevolking in afgelegen gebieden helpen duurzame, zorgzame en zelfredzame gemeenschappen op te zetten door toegang te geven tot gezondheidszorg, onderwijs, goede voedselvoorziening en het creëren van werkgelegenheid te beginnen in Kolissohko, maar later ook op andere locaties.

Wij geloven in eigen kunnen van de Guineeërs . . .

….. en de toekomst van hun kinderen

Wij geloven in eigen kunnen van de Guineeërs, die veelal een goede studie hebben afgerond, een diploma op zak hebben, maar domweg geen werk. Stichting Bakasso heeft zich één belangrijke voorwaarde opgelegd, namelijk dat wij willen dat alles op locatie én uitsluitend door de Guineese bevolking wordt gedaan. Velen van hen, waaronder ook de artsen, chirurgen en ander medisch personeel hebben een gedegen opleiding achter de rug. In de kliniek gaat alleen, door het Ministère de la Santé Guinée, goedgekeurd medisch personeel werken. Door de banen door de Guineeërs zelf te laten invullen hebben zij werk en een eerlijk salaris en blijven tevens de kosten voor de kliniek betaalbaar. Het draagt bij aan hun zelfredzaamheid en biedt toekomstperspectief. De artsen, chirurgen, maar ook ander (medisch) personeel kunnen niet wachten tot de kliniek open gaat en zij eindelijk aan de slag mogen en kunnen.

Samenwerking met lokale stichting

In Guinee is  een lokale stichting opgericht Groupement Bakasso Douma om ervoor te zorgen dat de Guineeërs zelf aan hun toekomst kunnen bouwen. Die stichting bestaat uit meer dan 18 personen, zoals de wet dat daar voorschrijft. Mijn partner maakt deel uit van dat bestuur. Hij is met zijn kennis van de taal, prijzen en omstandigheden de schakel tussen Stichting Bakasso in Nederland en de lokale stichting in Guinee, omdat hij precies weet wat er nodig is, zinvol is en kans van slagen heeft. Op dezelfde manier zoals hij dat ook tot nu toe heeft gedaan, reist hij met enige regelmaat naar Guinee om te zorgen dat ons geld goed mogelijk wordt ingezet.

Wij worden gesteund door

ANBI-status

Stichting Bakasso is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI Stichting mogen hun gift aftrekken van de inkomsten -en/of vennootschapsbelasting en dat geeft veel fiscale voordelen. Alle donaties en giften aan de Stichting komen daarmee daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen.

Lid van Partin

Partin is de branchevereniging en overkoepelende organisatie voor het particuliere initiatief. Zij vormen namens de leden een stem bij discussies over internationale samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.